Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,590,000 đ
HCM - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills - Cù Lao Chàm 3N2Đ
Bao Vé Bà Nà Hills
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
5,390,000 đ
HCM - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills 3N2Đ
Bán Chạy
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
3,990,000 đ
HCM - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình 5N4Đ + Vé Máy Bay
Tour Hot
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & Thứ 7 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,990,000 đ
HCM - Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà Hills 3N2Đ
Siêu Tiết Kiệm
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 Hàng Tuần
Giá 1 khách
3,670,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,890,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,350,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,050,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Hội An
Địa danh:
Thời gian: 1/2 Ngày (3-6 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
550,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
3,850,000 đ
Xem thêm