HCM - Đồng Tháp 2N1Đ – Du Xuân Làng Hoa Sa Đéc - Viếng Chùa Kiến An Cung
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Miền Tây
Địa danh:
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Mồng 2, 3, 4 Tết ÂL
Giá 1 khách
1,490,000 đ
HCM - Châu Đốc - Viếng Bà Chúa Xứ Cầu An Đầu Năm 1N1Đ
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Miền Tây
Địa danh: Núi Cấm
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Mồng 1 đến 10 Tết ÂL
Giá 1 khách
690,000 đ
HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ - Nhà Thờ Cha Diệp - Cà Mau 3N2Đ Tết Âm Lịch 2020
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây, Mỹ Tho
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Chùa Dơi, Cồn Phụng, Cù Lao Thới Sơn, Ninh Kiều
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Mùng 3,4,5,6 Tết Nguyên Đán 2020
Giá 1 khách
2,800,000 đ
HCM - Châu Đốc - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Cà Mau 4N3Đ Tết Âm Lịch 2020
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Chùa Dơi, Rừng Tràm Trà Sư
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Mùng 3 Tết Nguyên Đán 2020 (nhằm 27/01/2020)
Giá 1 khách
4,050,000 đ
HCM - Mỹ Tho Viếng Cảnh Chùa Đầu Năm - Cà Mau 4N3Đ Tết Âm Lịch 2020
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây, Mỹ Tho
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Chùa Dơi, Cồn Phụng, Cù Lao Thới Sơn, Ninh Kiều, Trung Tâm Cần Thơ
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Mồng 3, 4, 5, 6 Tết ÂL
Giá 1 khách
4,050,000 đ
HCM - Miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Cần Thơ) Tết Nguyên Đán 2020
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây, Mỹ Tho
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Cồn Phụng, Cù Lao Thới Sơn, Ninh Kiều
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Mồng 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tết ÂL
Giá 1 khách
1,450,000 đ
HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ 2N1Đ - Tham Quan Chợ Nổi Cái Răng
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây, Mỹ Tho
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Ninh Kiều, Trung Tâm Cần Thơ
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Mồng 2,3,4 Tết ÂL
Giá 1 khách
1,950,000 đ
HCM - Hà Tiên Thập Cảnh - Quần Đảo Bà Lụa - Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư 3N3Đ
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam), Tết Nguyên Đán
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Kiên Giang, Miền Tây
Địa danh: Rạch Giá, Rừng Tràm Trà Sư
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Tối Mồng 2, 3 Tết
Giá 1 khách
3,290,000 đ
HCM - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 3N3Đ - Khách Sạn 3 Sao
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây
Địa danh: Chợ Nổi Cái Răng, Chùa Dơi, Ninh Kiều, Trung Tâm Cần Thơ
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Tối mồng 2, 3 Tết
Giá 1 khách
2,990,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Cần Thơ, Miền Tây
Địa danh: Ninh Kiều, Núi Cấm
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
6,590,000 đ
Xem thêm