Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên
Địa danh: Gành Đá Dĩa, Hồ Tuyền Lâm, Nha Trang, Thác Dantala, Vịnh Nha Trang, Vinpearl Land, Đại Lãnh
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
6,590,000 đ
Phú Yên - Nhà Thờ Mằng Lăng - Gành Đá Dĩa - Đầm Ô Loan - Bãi Xép Nửa Ngày
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Phú Yên
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh:
Thời gian: 1/2 Ngày (3-6 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
690,000 đ
Phú Yên - Tuy Hòa - Bãi Môn - Vịnh Vũng Rô - Hải Đăng - Mũi Điện 1 ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Phú Yên
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
770,000 đ
Phú Yên - Lặn Ngắm San Hô - Hòn Chùa 1 Ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Phú Yên
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
900,000 đ
Phú Yên - Đi Đường Bộ Trên Biển Nhất Tự Sơn 1 Ngày
TOUR HOT
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Phú Yên
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh: Gành Đá Dĩa
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
890,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Nha Trang
Điểm đến: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,950,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Nha Trang
Điểm đến: Nha Trang, Phú Yên
Địa danh: Nha Trang
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,230,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Phú Yên, Quy Nhơn
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
6,290,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Phú Yên, Quy Nhơn
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 hàng tuần
Giá 1 khách
3,790,000 đ
Xem thêm