Hà Nội - Delhi - Agra - Jaipur 6N5Đ Bay Vietjet Air
TOUR TẾT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh:
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11, 25/02; 10, 24/03; 14, 28/04/2020
Giá 1 khách
18,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 12, 26/02/2020; 11,18/03/2020
Giá 1 khách
19,500,000 đ
Loại hình: Dịch vụ Visa - Hộ chiếu
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
3,248,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: Agra, Delhi, Jaipur
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 12, 26/02; 11, 18/03/2020
Giá 1 khách
20,500,000 đ