HCM - Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử 4N3Đ + Bay Viet Jet Air
Tour Hot
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Ninh Bình
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,890,000 đ
HCM - Hà Nội - Ninh Bình- Hạ Long - Sapa 6N5Đ + Viet Jet Air
Tour Hot
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Ninh Bình, Sapa, Vịnh Hạ Long
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 Hàng Tuần
Giá 1 khách
7,590,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Sapa, Ninh Bình
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
6,980,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Bái Đính, Tràng An
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
6,050,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai
Địa danh: Sapa, Phố cổ Hà Nội, Bái Đính, Tràng An
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
5,690,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,550,000 đ