Loại hình: Dịch vụ Visa - Hộ chiếu
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: New Zealand
Địa danh:
Thời gian: 14 Ngày
Ghi chú: Theo yêu cầu
Giá 1 khách
2,000,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Úc, New Zealand
Địa danh:
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 6/11
Giá 1 khách
76,900,000 đ