HCM - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình 4N3Đ + Vé Máy Bay
Bán Chạy
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills, Hội An, Thánh Địa La Vang, Động Phong Nha
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5, CN hàng tuần
Giá 1 khách
5,990,000 đ
HCM - Đà Nẵng - Hành Trình Di Sản Miền Trung - 4N3Đ + Vé Máy Bay
Tour Hot
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills, Chùa Thiên Mụ, Cố Đô Huế, Động Phong Nha
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & Thứ 7 Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,390,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,590,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
3,350,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
3,850,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 & CN hàng tuần
Giá 1 khách
3,350,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 hàng tuần
Giá 1 khách
5,890,000 đ