Huế - Suối Nước Mooc 1 ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Huế
Điểm đến: Huế, Quảng Bình
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
650,000 đ
Huế - Động Thiên Đường 1 Ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Huế
Điểm đến: Huế, Quảng Bình
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
750,000 đ
Huế - Sông Chày Hang Tối 1 Ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Huế
Điểm đến: Huế, Quảng Bình
Địa danh: Cố Đô Huế
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
850,000 đ
Huế - Phong Nha - Thiên Đường 1 Ngày
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Huế
Điểm đến: Huế, Quảng Bình
Địa danh: Cố Đô Huế, Động Phong Nha
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
1,550,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hội An
Địa danh: Bà Nà Hills, Cố Đô Huế, Cù Lao Chàm, Hội An, Mỹ Khê
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 & CN hàng tuần
Giá 1 khách
3,950,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills, Bán Đảo Sơn Trà, Chùa Thiên Mụ, Cố Đô Huế, Hội An, Động Phong Nha
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
3,850,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Huế, Quảng Bình
Địa danh: Chùa Thiên Mụ, Cố Đô Huế, Thánh Địa La Vang, Đại Nội Huế
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 2 & thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,450,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills, Hội An, Thánh Địa La Vang, Trung tâm Đà Nẵng, Động Phong Nha
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5, CN hàng tuần
Giá 1 khách
3,590,000 đ
Loại hình: Land Tour (Trọn gói tại điểm đến, khách đã có sẵn vé máy bay)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
3,350,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình
Địa danh: Bà Nà Hills, Hội An, Thánh Địa La Vang, Trung tâm Đà Nẵng, Đại Nội Huế, Động Phong Nha
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
3,990,000 đ
Xem thêm