Loại hình: Dịch vụ Visa - Hộ chiếu
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: New Zealand
Địa danh:
Thời gian: 14 Ngày
Ghi chú: Theo yêu cầu
Giá 1 khách
2,000,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Úc, New Zealand
Địa danh: Sydney, Melbourne
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 29/3/2020
Giá 1 khách
74,990,000 đ