Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Qatar
Địa danh: Doha
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Tháng 9 10 11 12/2019; 1 2 3 4 5/2020
Giá 1 khách
24,900,000 đ