Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Giới thiệu các dân tộc Việt Nam

Thứ tư, 08/08/2012, 16:14 GMT+7

Cộng đồng người Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác nhau. Trong đó dân tộc Kinh (Việt) chiếm gần 90% tổng số dân cả nước, hơn 10% còn lại là dân số của 53 dân tộc.

test

 

dan cuTrải qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó với nhau trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành tự do, độc lập và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc hầu như có tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hoá riêng.

Bản sắc văn hoá của các dân tộc thể hiện rất rõ nét trong các sinh hoạt cộng đồng và trong các hoạt động kinh tế. Từ trang phục, ăn, ở, quan hệ xã hội, các phong tục tập quán trong cưới xin, ma chay, thờ cúng, lễ tết, lịch, văn nghệ, vui chơi của mỗi dân tộc lại mang những nét chung. Đó là đức tính cần cù chịu khó, thông minh trong sản xuất; với thiên nhiên - gắn bó hoà đồng; với kẻ thù - không khoan nhượng; với con người - nhân hậu vị tha, khiêm nhường... Tất cả những đặc tính đó là phẩm chất của con người Việt Nam.

* 54 dân tộc sống trên đất Việt Nam có thể chia thành 8 nhóm theo ngôn ngữ như sau:

- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Kinh (Việt), Chứt, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
dan cu- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba Na, Brâu, Bru - Vân Kiều, Chơ Ro, Co, Cơ Ho, Cờ Tu, Giẻ Triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ Mú, Mạ, Mảng,  M'Nông, Ơ Đu, Rơ Măm, Tà Ôi, Xinh Mun, Xơ Đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà Thẻn.
- Nhóm Kadai có 4 dân tộc là:  Cờ Lao, La Chí, La Ha, Pu Péo.
- Nhóm Nam Đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu Ru, Ê Đê, Gia Rai, Ra Glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán Dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc: Cống, Hà Nhì, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La.

Nghiên cứu cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung hay văn hoá các dân tộc nói riêng là những công việc không có giới hạn. Càng nghiên cứu, tìm hiểu ta càng thấy say mê, cuốn hút và ta càng thấy thêm yêu đất nước Việt Nam hơn.

Khai thác những nét đặc sắc của nền văn hoá truyền thống các dân tộc là một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

 

54 dân tộc Việt Nam:

 

   Dân tộc Xtiêng

    Dân tộc Xơ Đăng

    Dân tộc Xinh Mun

    Dân tộc Thổ

    Dân tộc Thái

    Dân tộc Tà Ôi

    Dân tộc Tày

    Dân tộc Si La

    Dân tộc Sán Dìu

    Dân tộc Sán Chay

    Dân tộc Rơ Măm

    Dân tộc Pà Thẻn

    Dân tộc Ra Glai

    Dân tộc Pu Péo

    Dân tộc Phù Lá

    Dân tộc Nùng

    Dân tộc Ngái

    Dân tộc Mường

    Dân tộc M'Nông

    Dân tộc Mông (H'Mông)

    Dân tộc Mảng

    Dân tộc Mạ

    Dân tộc Lự

    Dân tộc Lô Lô

    Dân tộc Lào

    Dân tộc La Hủ

    Dân tộc La Ha

    Dân tộc La Chí

    Dân tộc Kinh (Việt)

    Dân tộc Khơ Mú

    Dân tộc Khmer

    Dân tộc Kháng

    Dân tộc Hrê

    Dân tộc Hoa

    Dân tộc Hà Nhì

    Dân tộc Giẻ Triêng

    Dân tộc Gia Rai

    Dân tộc Giáy

    Dân tộc Ê Đê

    Dân tộc Cơ Tu

    Dân tộc Dao

    Dân tộc Cờ Lao

    Dân tộc Cơ Ho

    Dân tộc Cống

    Dân tộc Chứt

    Dân tộc Chu Ru

    Dân tộc Chơ Ro

    Dân tộc Chăm

    Dân tộc Bru - Vân Kiều

    Dân tộc Brâu

    Dân tộc Bố Y

    Dân tộc Ba Na

    Dân tộc Ơ Đu