Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Côn Đảo
Địa danh: Bãi Đầm Trầu, Nghĩa Trang Hàng Dương
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: 31/05 - 30/09
Giá 1 khách
8,899,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Phú Quốc
Địa danh: Vinpearl
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
7,380,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Phú Quốc
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
5,470,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
5,410,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Đà Nẵng, Hội An
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
5,350,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Côn Đảo
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,690,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,645,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Phú Quốc
Địa danh: Vinpearl
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,645,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Khánh Hòa
Địa danh: Vịnh Nha Trang
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,490,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Côn Đảo
Địa danh: Bãi Đầm Trầu
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,390,000 đ
Xem thêm