Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
129,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
199,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Nha Trang
Điểm đến: Nha Trang
Địa danh: Nha Trang
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
250,000 đ
Loại hình: Voucher khách sạn - resort
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh:
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
298,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh: Chùa Linh Phước, Lang Biang, Thác Dantala
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
299,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh: Cánh Đồng Hoa Cẩm Tú Cầu, Hoa Sơn Điền Trang
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
299,000 đ
Tour City Huế 1 Ngày
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Huế
Điểm đến: Huế
Địa danh: Đại Nội Huế
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
300,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh: Đường Hầm Đất Sét
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
329,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Đà Lạt
Điểm đến: Đà Lạt
Địa danh: Thác Pongour
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
349,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Miền Tây
Địa danh:
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
390,000 đ
Xem thêm