Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Canada
Địa danh:
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 16/9, 30/10
Giá 1 khách
82,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Úc, New Zealand
Địa danh:
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 6/11
Giá 1 khách
76,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Mỹ
Địa danh:
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 22/12/2019; 26/01; 27/4; 22/6; 20/7; 17/8/2020
Giá 1 khách
73,900,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Pháp
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 26/1/2020
Giá 1 khách
69,990,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Anh, Scotland
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 23/09, 21/11, 27/01/2020
Giá 1 khách
68,900,000 đ
HCM - Canada - Bờ Tây Mỹ 8 Ngày
COMBO CAO CẤP
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Canada, Mỹ
Địa danh:
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: 15/12/2019; 15/03/2020; 15/04/2020
Giá 1 khách
67,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ - Bay Vietnam Airlines Đón Tết 2020
TOUR TẾT
Loại hình: Tour Nước Ngoài
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 25/1/2020 (Mùng 1 Tết)
Giá 1 khách
62,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ - Bay Qatar Airways - Đón Tết 2020
TOUR TẾT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 27/12; 23/01/2020; 25/01/2020
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý 10N9Đ - Bay Qatar Airways
TOUR TẾT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 11/10; 12/11; 20/12 và 26/1 (Mùng 2 tết)
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Hà Nội - Maroc 10N/9Đ - Bay Emirate 5*
TOUR MỚI
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Phi
Địa danh: Maroc
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 20/11; 5/12; 26/1
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Xem thêm