Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,999,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5N4Đ Bay Lion Air - Thăm Thủy Cung Aquarium
CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam), Tour HOT
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya, Thủ đô Bangkok & biển Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11/03; 18/03; 25/03
Giá 1 khách
3,699,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
8,999,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya - 5N4Đ Bay Thái Airway
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
10,900,000 đ
Cần Thơ - Bangkok - Pattaya 5N4Đ Bay Thẳng AirAsia
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 25/2 và 10, 17, 24, 31/3
Giá 1 khách
5,490,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Bangkok - Pattaya 4N3Đ Bay Lion Air + Ô Tô
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 28/02; 06/3; 06, 13, 20, 27/3
Giá 1 khách
3,990,000 đ
Hải Phòng - Bangkok - Pattaya 5N4Đ Bay Vietjet Air
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya 5N4Đ
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 20/05; 10/06; 10, 27/06; 11,11, 16, 25/07; 07/08
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya - Kanchanaburi 5N4Đ Bay Air Asia
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 20/5; 27/6; 25/7; 12/8
Giá 1 khách
7,390,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya - 4N3Đ Bay Thái Lan Lionair
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 16, 23/2/2020; 01, 08, 22, 29/03/2020
Giá 1 khách
5,290,000 đ
Xem thêm