Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
8,999,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5N4Đ Bay Lion Air - Thăm Thủy Cung Aquarium
GIÁ TỐT NHẤT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam), Tour HOT
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya, Thủ đô Bangkok & biển Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 29/1; 05/02; 12/02; 19/02; 04/03; 11/03; 18/03; 25/03
Giá 1 khách
4,999,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya - 5N4Đ Bay Thái Airway
TOUR TẾT
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 25/01/2020 (bay tối Mùng 1 Tết )
Giá 1 khách
10,900,000 đ
Hải Phòng - Bangkok - Pattaya 4N3Đ Bay Vietjet Air
TOUR TẾT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam), Tết Nguyên Đán
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 26/01 (Mùng 2 Tết )
Giá 1 khách
8,690,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya 5N4Đ
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 20/05; 10/06; 10, 27/06; 11,11, 16, 25/07; 07/08
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya - 4N3Đ Bay Thái Lan Lionair
TOUR TẾT
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 26/1/2020( Mùng 2 Tết); 16, 23/2/2020; 01, 08, 22, 29/03/2020
Giá 1 khách
5,290,000 đ
Hà Nội - Bangkok - Pattaya - 5N4Đ Bay Thái Lan Lion Air
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22/01; 05/02; 12/02; 19/02; 26/02; 04/03; 11/03; 18/03; 25/03/2020
Giá 1 khách
5,599,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Tuần
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya 5N4Đ Bay Air Asia
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Thái Lan
Địa danh: Bangkok, Pattaya
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 05 – 09/02/2020 (Mùng 12 Tết); 28/03 – 01/04/2020; 29/04-03/05/2020; 20/05; 03, 27/06; 25/07; 12/08
Giá 1 khách
6,590,000 đ
Xem thêm