Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Busan, Hiroshima, Kitakyushu, Yokohama
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
45,999,000 đ