Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Núi Phú Sĩ
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 10/3; 21/4; 12/5; 16,23,30/6; 7/7/2020
Giá 1 khách
24,500,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Fuji
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 19,22,23,28/03; 6,10,12,15,18,21,22/4/2020
Giá 1 khách
22,990,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Kyoto, Osaka
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 19,20/2/2020
Giá 1 khách
33,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Fuji
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
27,900,000 đ
Đà Nẵng - Núi Phú Sĩ - Thủ Đô Tokyo 5N4Đ Bay Vietjet Air
TOUR TIẾT KIỆM
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Đà Nẵng
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Tháng: 2+3+4+5+6+7/2020
Giá 1 khách
20,990,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 18,25,26/3; 1,2,3,4,5,7,9,17/4/2020
Giá 1 khách
27,900,000 đ
Hà Nội -Tokyo - Núi Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka 6N Bay VJ
CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Kyoto, Osaka
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 17,24,31/3; 7,28/4; 12,26/5/2020
Giá 1 khách
25,900,000 đ
Cần Thơ - Kyoto - Osaka - Kobe - Nagoya - Yamanashi - Tokyo 6N5Đ + Bay Vietnam Airlines
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Hàng tuần
Giá 1 khách
33,900,000 đ
Cần Thơ - Tokyo - Fuji - Yamanashi 5N4Đ + Bay All Nippon Airways
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Fuji
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng tuần
Giá 1 khách
26,900,000 đ
Cần Thơ - Tokyo - Fuji - Yamanashi 4N3Đ + Bay Vietnam Airlines
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Fuji
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng tuần
Giá 1 khách
22,900,000 đ
Xem thêm