Hà Nội - Anh Quốc - Scotland 9N8Đ - Bay Vietnam Airlines
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Anh, Scotland
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 27/04; 22/05; 10/06; 25/06; 11/07; 27/07; 22/08; 23/10/2020
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Anh, Scotland
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
54,900,000 đ