Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: HN/HCM
Điểm đến: Nha Trang, Phú Yên
Địa danh: Gành Đá Dĩa, Đại Lãnh
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 hàng tuần
Giá 1 khách
3,090,000 đ
Loại hình: Tour ngắn ngày (Tour tại điểm thăm quan, đón tại khách sạn)
Điểm đi: Phú Yên
Điểm đến: Phú Yên
Địa danh: Gành Đá Dĩa
Thời gian: 1 Ngày (6-12 giờ)
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
890,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên
Địa danh: Gành Đá Dĩa, Hồ Tuyền Lâm, Nha Trang, Thác Dantala, Vịnh Nha Trang, Vinpearl Land, Đại Lãnh
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
6,590,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Phú Yên, Quy Nhơn
Địa danh: Eo Gió, Gành Đá Dĩa, Kỳ Co
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5, 7 hàng tuần
Giá 1 khách
4,750,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Phú Yên, Quy Nhơn
Địa danh: Eo Gió, Gành Đá Dĩa, Kỳ Co, Đại Lãnh
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
5,500,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Thanh Hóa
Điểm đến: Phú Yên, Quy Nhơn
Địa danh: Eo Gió, Gành Đá Dĩa, Kỳ Co
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
4,750,000 đ