Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh: Hội An, Bán Đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, Mỹ Khê
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,490,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh: Mỹ Khê, Bà Nà Hills, Bán Đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Hội An
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,650,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh, Hà Nội
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,250,000 đ
Combo Hà Nội 3N2Đ, Khách Sạn Gondola 3* + Vé Máy Bay + Tặng Vé Xem Múa Rối Nước.
Quà Tặng Hấp Dẫn
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Hà Nội
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,650,000 đ
Combo Phú Quốc 3N2Đ - Novotel Resort 4* + Vé Máy Bay + Tặng Vé Cáp Treo Hòn Thơm
Quà Tặng Hấp Dẫn
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Phú Quốc
Địa danh: Hòn Thơm
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,560,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Vũng Tàu
Địa danh: Bình Châu, Hồ Cốc Beach
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,380,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Vũng Tàu
Địa danh: Bình Châu, Hồ Cốc Beach
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
1,490,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Vũng Tàu
Địa danh: Bình Châu, Hồ Cốc Beach
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
1,490,000 đ
Combo Nha Trang 3N2Đ – Duyên Hà Resort 5* + Vé MB + Gói Nghỉ Dưỡng
Cao Cấp
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Khánh Hòa
Địa danh: Nha Trang
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
5,690,000 đ
Loại hình: Tour Free & Easy (Combo khách sạn + vé máy bay/ xe ôtô)
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Đà Nẵng
Địa danh: Bà Nà Hills
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,230,000 đ
Xem thêm