Hà Nội - Đài Loan - Nhật Bản - Hàn Quốc 6N5Đ, Du Thuyền Majestic Princess, Khám Phá Mùa Hoa Anh Đào
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan
Địa danh: Đài Bắc, Seoul, Busan, Fukuoka
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 27/03/2020 – 01/04/2020
Giá 1 khách
41,900,000 đ
HCM - Singapore - Penang - Phuket 5N4Đ, Du Thuyền Genting Dream 5*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 12/7/2020
Giá 1 khách
10,990,000 đ
HCM - Singapore - Langkawi - Phuket 5N4Đ, Du Thuyền Genting Dream 5*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 2/8/2020
Giá 1 khách
11,490,000 đ
HCM - Singapore - Penang - Phuket 5N4Đ, Du Thuyền Voyager Of The Seas 5*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh: Tour 2 quốc gia Singapore - Malaysia
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 19/06
Giá 1 khách
24,490,000 đ
HCM - Singapore - Kualalumpur - Penang 5N4Đ, Du Thuyền Quantum Of The Seas 5*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Singapore, Malaysia
Địa danh: Tour 2 quốc gia Singapore - Malaysia
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22/4
Giá 1 khách
20,490,000 đ
HCM - Singapore - Kualalumpur - Phuket 5N4Đ, Du Thuyền Voyager Of The Seas 5*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 08/06
Giá 1 khách
23,490,000 đ
Hải trình Singapore - Penang (Malaysia) - Thái Lan 5N4Đ - Du thuyền Voyager of the Seas
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 19/6/2020
Giá 1 khách
12,990,000 đ
Hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 5N4Đ - Du thuyền Voyager of the Seas
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11/5, 18/5, 1/6, 8/6/2020
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 6N5Đ - Du thuyền Quantum of the Seas
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 2/2, 8/3, 13/3, 22/3, 17/4/2020
Giá 1 khách
14,590,000 đ
Hải trình Singapore - Malaysia 5N4Đ - Du thuyền Quantum of the Seas
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 7/2, 4/3, 18/3, 27/3, 9/4, 22/4/2020
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Xem thêm