HCM - Hà Nội -Hạ Long -Du Thuyền  Signature 5* 3N2Đ + Bay Viet Jet Air
Bán Chạy
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam), Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh, Hà Nội
Địa danh: Phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản, Trung Quốc
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 21/10; 09/12
Giá 1 khách
21,900,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Campuchia
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 28/01/2020
Giá 1 khách
27,990,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 1/11
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Trung Quốc, Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Kyoto
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 26/10; 23/11
Giá 1 khách
28,800,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản, Trung Quốc
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 31/08; 22/09; 12/10
Giá 1 khách
16,900,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yokohama, Hiroshima, Kitakyushu, Busan
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: 21/9
Giá 1 khách
45,999,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Trung Quốc, Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 16/10; 16/11
Giá 1 khách
21,900,000 đ
Loại hình: Tour Du Thuyền
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nga
Địa danh:
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 05/10/2019
Giá 1 khách
59,900,000 đ