HCM - Singapore - Kuala Lumpur - Penang - Phuket 6N5Đ - Du thuyền Quantum of the Seas
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 28/1/2020 (Mùng 4 Tết Âm Lịch) 
Giá 1 khách
17,200,000 đ
Hải trình Tây Ban Nha - Ý - Pháp 10N9Đ, du thuyền 5* Costa Smeralda
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Châu Âu
Địa danh: Pháp
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 26/1/2020 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
69,990,000 đ
Hải trình Singapore - Thái Lan - Campuchia 7N6Đ - Du thuyền 5* Costa Fotuna
Tết Nguyên Đán 2020
Loại hình: Tết Nguyên Đán, Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Campuchia
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 28/01/2020 (Mùng 4 Tết)
Giá 1 khách
27,990,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Singapore, Indonesia
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
12,600,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
12,599,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
9,399,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nga
Địa danh:
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nhật Bản, Trung Quốc
Địa danh: Tokyo, Kyoto
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: Liên Hệ
Giá 1 khách
28,800,000 đ
Hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 5N4Đ - Du thuyền Quantum of the Seas
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia
Địa danh: Phuket
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 20/1, 11/2, 31/3, 14/4/2020
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Hải trình Singapore - Malaysia 5N4Đ - Du thuyền Quantum of the Seas
TOUR YÊU THÍCH
Loại hình: Du thuyền 5* trên biển
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Singapore, Malaysia
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 16/1, 24/1, 7/2, 4/3, 18/3, 27/3, 9/4, 22/4/2020
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Xem thêm